Skip to main content

Regulace otáček kompresorů

Úspora energie díky kompresorům s regulací otáček

Využijte potenciál úspory energie šroubových kompresorů s regulací otáček díky technologii ALMiG SCD!

Analýzy ukazují, že běžné kompresory jsou využívány v průměru pouze na 50-70 % a že maximální objem dodávky (100 % plné využití) je vyžadován pouze ve špičkách. Právě v této oblasti, tj. pod plným využitím, leží hlavní oblast použití a silné stránky energeticky úsporných kompresorů s regulací otáček a technologií SCD.

Technologie SCD je zkratkou pro přímý pohon řízený otáčkami a představuje koncepci, v níž jsou výhody regulace otáček SCD realizovány hospodárně ve spojení s přímým pohonem SCD a vysoce účinným integrovaným měničem frekvence SCD.

Průměrné celkové náklady na stanici stlačeného vzduchu

Nejdůležitějším faktorem stanice stlačeného vzduchu jsou náklady na energii. Navzdory stále rostoucím cenám energie se dnes stále spotřebovává až o 40 % více energie, než by bylo skutečně nutné.

Jedním z důvodů je výroba stlačeného vzduchu, který vyrábějí výhradně standardní kompresory s pevnými otáčkami.

Běžné nebo standardní kompresory s pevnými otáčkami motoru mohou pokrýt proměnlivou potřebu vzduchu v rámci výrobního procesu pouze pomocí regulace zátěže v klidu nebo proporcionální či škrticí regulace sání. U obou systémů regulace však dochází k obrovským ztrátám výkonu, pokud jsou provozovány pod maximálním využitím.

Moderní, inteligentní "energeticky úsporné kompresory"

Ke kompenzaci této konstrukční nevýhody se dnes používají "energeticky úsporné kompresory" s pohony s regulací otáček.

Hlavní výhody vyplývající z této koncepce jsou následující

 • Díky změně otáček motoru spotřebovávají šroubové kompresory s regulací otáček pouze tolik energie, kolik je skutečně potřeba k výrobě požadovaného množství stlačeného vzduchu.
 • Přesným nastavením objemového průtoku podle příslušné potřeby stlačeného vzduchu se nákladné doby volnoběhu zkracují na minimum (volnoběhem se rozumí: přibližně 25-30 % celkové spotřeby energie kompresoru bez výroby stlačeného vzduchu).

Konstantní tlak v síti

Šroubové kompresory s regulací otáček udržují naprogramovaný konečný kompresní tlak konstantní v rozsahu tlaků až +/- 0,1 baru, a to i při měnících se požadavcích na stlačený vzduch. Tímto způsobem je možné dosáhnout nízkého konečného kompresního tlaku a ušetřit energii.
 

Volná volba optimálního provozního tlaku

Šroubové kompresory s regulací otáček nabízejí možnost volné volby provozního tlaku v rozmezí 5 až 13 barů s krokem 0,1 baru. Optimální přizpůsobení všem podmínkám na pracovišti, např. denním a nočním směnám, lze realizovat během několika sekund. Tím je zajištěna maximální flexibilita a účinnost v širokém spektru aplikací - i pro budoucí rozšiřování systému.


Energeticky úsporný rozběh bez výkonových špiček

Díky použití plně integrovaného frekvenčního měniče SCD a inovativního a vysoce účinného motoru SCD se šroubové kompresory s regulací otáček vyznačují také tím, že dosahují měkkého rozběhu motoru bez vzniku nákladných proudových špiček.
Proudová spotřeba motoru SCD je při rozběhu vždy nižší než jmenovitý proud.

Váš potenciál úspory energie v číslech:

V porovnání se standardním kompresorem může použití "energeticky úsporného kompresoru" s regulací otáček přinést úspory v následujících bodech:

 • Zamezení volnoběhu
 • Snížení frekvence vykládání
 • Snížení ztrát stlačeného vzduchu (díky snížené frekvenci vykládání).
 • Optimalizace tlakového pásma (konstantní tlak v síti)
 • Přímý pohon (zamezení ztrát při pohonu)
 • Snížení úniků

Následující příklad ilustruje potenciál úspor při použití šroubových kompresorů s regulací otáček.

Příklad:

 • Šroubový kompresor s instalovaným výkonem motoru 60 kW
 • podíl zatížení 70 %
 • 4000 provozních hodin/rok
 • provozní tlak 10 barů
 • Náklady na energii 6 centů/kWh.

Výsledek = 5 400,- EUR

Produkty ALMiG

Najděte správné řešení pro své požadavky na stlačený vzduch.
 

K našim produktům