Skip to main content

Funkčnost šroubových kompresorů

a jejich výhody

Šroubové kompresory jsou typem objemového kompresoru, který se používá k výrobě stlačeného vzduchu. Fungují tak, že zachycují vzduch mezi dvěma vzájemně se prolínajícími rotory a při jejich otáčení jej stlačují.

Mezi základní součásti šroubového kompresoru patří rotory, skříň, sání, výstup a ovládání kompresoru. Rotory jsou hlavní součásti, které stlačují vzduch. Obvykle jsou vyrobeny z oceli nebo hliníku a mají speciálně profilované šroubovité vačky, které se vzájemně blokují. Rotory jsou umístěny v plášti, který zadržuje vzduch a zabraňuje jeho úniku během stlačování.

Okolní vzduch je nasáván přes sací regulátor a při průchodu komorami rotorů je stlačován. Při otáčení rotorů je vzduch zachycován mezi rotory a stlačován na cestě k výstupnímu otvoru. Ve výstupním otvoru stlačený vzduch opouští kompresor a pokračuje do dalšího stupně systému stlačeného vzduchu (např. do chladicí sušičky).

Řídicí systém šroubového kompresoru je zodpovědný za regulaci výstupu vzduchu a řízení provozních podmínek kompresoru. To zahrnuje sledování teploty, tlaku a hladiny oleje v kompresoru, aby se zajistil optimální výkon a zabránilo se poškození.

Existují dva typy šroubových kompresorů: se vstřikováním oleje a bez oleje. Šroubové kompresory se vstřikováním oleje používají olej k mazání rotorů a chlazení stlačeného vzduchu, zatímco bezolejové šroubové kompresory používají k mazání a chlazení speciální povlaky a materiály.

Stručně řečeno, šroubové kompresory pracují tak, že zachycují vzduch mezi dvěma vzájemně se prolínajícími šrouby a stlačují jej při otáčení šroubů. Jsou spolehlivou a efektivní volbou pro podniky, které potřebují stlačený vzduch, a nabízejí možnosti přizpůsobení pro splnění specifických potřeb.

Výhody šroubových kompresorů

Jednou z hlavních výhod šroubových kompresorů je jejich účinnost.

V porovnání s jinými typy kompresorů, jako jsou pístové kompresory, vyžadují šroubové kompresory méně energie na provoz. To znamená nižší provozní náklady a nižší spotřebu energie.

Dalším způsobem úspory energie při provozu šroubových kompresorů je použití kompresorů s regulací otáček. Ty spotřebovávají pouze tolik energie, kolik je skutečně potřeba k výrobě potřebného množství stlačeného vzduchu. Přesné nastavení objemového průtoku podle příslušné potřeby stlačeného vzduchu navíc minimalizuje nákladné doby nečinnosti.

Klíčovým faktorem je také rekuperace tepla, kterou lze u šroubových kompresorů využít k úspoře nákladů na energii například pro vytápění prostor.

Další výhodou šroubových kompresorů je jejich spolehlivost

Šroubové kompresory mají méně pohyblivých částí než jiné kompresory, což snižuje riziko poruch a minimalizuje náklady na údržbu. Jsou také méně citlivé na změny potřeby vzduchu, takže mohou udržovat konstantní vzduchový výkon i za proměnlivých provozních podmínek.

Klíčovým faktorem je také rekuperace tepla, kterou lze u šroubových kompresorů využít k úspoře nákladů na energii například při vytápění prostor.

 

Další výhodou šroubových kompresorů je jejich spolehlivost

Šroubové kompresory mají méně pohyblivých částí než jiné kompresory, což snižuje riziko poruch a minimalizuje náklady na údržbu. Jsou také méně citlivé na změny potřeby vzduchu, takže mohou udržovat konstantní vzduchový výkon i za proměnlivých provozních podmínek.

Šroubové kompresory představují spolehlivý a účinný způsob výroby stlačeného vzduchu pro společnosti, které potřebují stlačený vzduch.

Produkty ALMiG

Najděte správné řešení pro své požadavky na stlačený vzduch.

k našim produktům