Skip to main content

Nové plánování vaší kompresorové stanice

Optimální vybavení pro vaše požadavky na stlačený vzduch od samého začátku.

Pohled na nově plánovanou kompresorovou stanici ALMiG

Společnost ALMiG vás podpoří při optimalizaci návrhu stanice stlačeného vzduchu ve vaší nové budově.

Stanice stlačeného vzduchu musí spotřebitelům poskytovat požadovaný stlačený vzduch v dostatečném množství a kvalitě, v požadovaném tlakovém rozsahu a v požadovaném čase.

Aby vaše stanice stlačeného vzduchu tyto požadavky splňovala, měli by ji projektovat zkušení odborníci. Podpoříme vás při optimalizaci návrhu vaší stanice stlačeného vzduchu v novém závodě nebo v rozšířené výrobní hale.