Skip to main content

Originální náhradní díly od společnosti ALMiG

Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly od společnosti ALMiG. Tak budete mít jistotu, že bude zachována původní funkce a bude dosaženo plánované životnosti.

Testované originální náhradní díly v kvalitě OEM vám zaručují.

  • Dlouhou životnost celého systému
  • Dlouhá životnost i při nejvyšším zatížení
  • Energetická účinnost díky minimálním tlakovým ztrátám
  • Testovaná, stálá kvalita

Poptávka na náhradní díly

Podrobnosti o ochraně údajů ve společnosti ALMiG Kompressoren GmbH naleznete v pokynech pro shromažďování, zpracování, přenos a používání údajů na www.almig.de v sekci Ochrana údajů.