Skip to main content

Řízení kompresoru Air Control B

Vizuální klíč - ovládání kompresoru Air Control B

Řídicí jednotka kompresoru Air Control B nabízí jednoduché a přehledné monitorování kompresoru.

Výhody:

  • Mikroprocesorové řízení
  • Podsvícený barevný LCD displej
  • Navádění obsluhy pomocí numerických tlačítek
  • Symbolické zobrazení všech důležitých provozních stavů, jako je tlak v síti, teplota oleje a konečná komprese.
  • Zobrazení intervalů údržby
  • Paměť závad
  • Připojení k nadřazeným řídicím systémům