Skip to main content

Netěsnosti v síti stlačeného vzduchu

Stanovení množství úniku

… vyprázdněním nádoby

Vzorec 1 - Výpočet míry úniku v systémech stlačeného vzduchu

Množství úniku

0,00 m3/min

... měřením pracovního cyklu

Vzorec 2 - Výpočet míry úniku v systémech stlačeného vzduchu

Množství úniku

0,00 m3/min

To odpovídá 0% dodaného množství

Věděli jste, že průměrná míra úniku stlačeného vzduchu ve stanici je téměř 30 %? Většina úniků se obvykle vyskytuje v poslední třetině rozvodu stlačeného vzduchu.

Produkty ALMiG

Najděte správné řešení pro své požadavky na stlačený vzduch.
 

k našim produktům