Skip to main content

Energeticky účinná výroba stlačeného vzduchu

Úspora energie a peněz.

Odpovědné využívání zdrojů a úspora energie hrají dnes důležitou roli v ziskovosti podniku a v budoucnu budou mít stále větší význam. O to důležitější je identifikovat ve firmě procesy, v nichž lze s relativně malým úsilím dosáhnout potenciálních úspor energie. Vezměme si například výrobu stlačeného vzduchu.

Náklady na životní cyklus kompresoru se obecně dělí do tří skupin, a to na kapitálové investice nebo pořizovací cenu, údržbu a spotřebu energie. Největší podíl z těchto tří skupin mají náklady na energii, následují pořizovací náklady. Nejmenší podíl mají náklady na údržbu.

Audity stlačeného vzduchu jsou dobrým způsobem, jak rychle zjistit skutečně vynaložené náklady. Důležité je však pochopit, jak každý z těchto faktorů ovlivňuje výsledek hospodaření a jaké kroky lze podniknout k minimalizaci celkových nákladů životního cyklu.

Z čeho se skládají energetické náklady kompresoru?

1. výkon a účinnost motoru

Každý elektromotor má třídu účinnosti, která určuje procento elektrického příkonu, které motor spotřebuje na pohon kompresoru.
Ačkoli existuje široká škála tříd účinnosti, platí pravidlo, že čím starší a menší motor kompresoru, tím je méně účinný. Například motor třídy účinnosti IE3 o výkonu 75 kW prémiové třídy má obvykle minimální účinnost motoru kolem 95 %. Pro výpočet této hodnoty pro váš kompresor budete potřebovat účinnost motoru z datového listu výrobce motoru a jmenovitou hodnotu motoru z výrobního štítku motoru.

2. Servisní faktor

Servisní faktor udává, jak dalece může motor pracovat nad svůj jmenovitý výkon, aniž by došlo k jeho poškození. Servisní faktor 1,15 znamená, že motor může být provozován o 15 % nad svým jmenovitým výkonem.

3 Doba chodu a náklady na energii

Provozní hodiny představují počet hodin, po které je kompresor provozován při dané hodnotě výkonu, a obvykle se udávají za rok. Náklady na energii pro vaši oblast lze získat od místního dodavatele energie.

 

Proč jsou náklady na energie tak vysoké?

Jak lze snížit náklady na energii?

Existuje řada způsobů, jak zvýšit účinnost kompresorové stanice, např. použitím energeticky účinného kompresoru. Další kroky pro optimalizaci vaší stanice stlačeného vzduchu vám ukážeme v našem informačním listu.

10 kroků k efektivnější výrobě stlačeného vzduchu

Produkty ALMiG

Najděte správné řešení pro své požadavky na stlačený vzduch.
 

K našim produktům