Skip to main content

Výpočet normalizovaného objemu podle DIN 1343 a ISO 2533

… podle DIN 1343

Formula - Calculation standard volume

Standardní objem

0,00 m3

Poznámka:

Referenční podmínky pro DIN 1343
Pressure: 1.01325 bar, humidity: 0%, temperature: 0°C.

… podle ISO 2533

Formula 2 - Calculation standard volume

Standardní objem

0,00 m3

Poznámka:

Referenční podmínky pro ISO 2533
Pressure: 1.01325 bar, humidity: 0%, temperature: 15°C.

Produkty ALMiG

Najděte správné řešení pro své požadavky na stlačený vzduch.
 

K našim produktům