Skip to main content

Impressum

Informace podle § 5 TMG

ALMiG Kompressoren GmbH
Adolf-Ehmann-Straße 2
73257 Köngen

Zastoupená panem Viktorem Weberem

Kontakt
Telefon: +49 (0)7024 96140
Fax: +49 (0)70249614106
E-mail: info(zavináč)almig.de

Přihláška do rejstříku

Rejstříkový soud: Místní soud ve Stuttgartu
Číslo rejstříku: HRB 723526

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu DE 814850440

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV

Viktor Weber
Adolf-Ehmann-Str. 2
73257 Köngen

Provozovatelem těchto Internetových stránek www.almig.cz je společnost ALMiG KOMPRESORY s.r.o., Bratislavská 3082, Břeclav, IČO 28518756 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

 

Žádné upozornění / poznámka o nákladech bez předchozího ověřitelného kontaktu

Pokud by obsah nebo prezentace těchto stránek porušovaly práva třetích osob nebo zákonná ustanovení, informujte nás o tom bez upozornění na náklady. Odstranění případného porušení vlastnických práv plynoucích z těchto stránek samotnými nositeli vlastnických práv nesmí proběhnout bez našeho souhlasu.

Zaručujeme, že oprávněně namítané pasáže budou neprodleně odstraněny, aniž byste museli vyhledat právní pomoc. Případné náklady, které vám vzniknou bez předchozího kontaktu, plně odmítneme a v případě potřeby podáme protižalobu za porušení výše uvedených ustanovení.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o telemédiích) a obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které nasvědčují nezákonné činnosti.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení dozvíme. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento obsah třetích stran převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání účelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení dozvíme, takový obsah neprodleně odstraníme.

Odkazy

Pro použití příslušných použitých log a všech chráněných značek třetích stran byla získána příslušná povolení.

Fotografie

Fotolia: Příslušné zdrojové odkazy naleznete na konci příslušné webové stránky nebo přímo pod příslušnou fotografií.

Pixelio: Příslušné zdrojové odkazy naleznete na konci příslušné webové stránky nebo přímo pod příslušnou fotografií.

Freepik: Příslušné zdrojové odkazy najdete na konci příslušné webové stránky nebo přímo pod příslušnou fotografií.

Ostatní U všech ostatních fotografií vlastníme práva na zveřejnění. Od fotografovaných osob jsme získali příslušný souhlas.

Otisk

Některé textové moduly původně pocházejí z E-Recht24 a byly upraveny podle obsahu našich webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

Některé textové moduly původně pocházejí z DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH a byly přizpůsobeny obsahu našich webových stránek. Pro použitá loga a veškeré chráněné značky třetích stran byla získána příslušná povolení.