Skip to main content

Kompresory pro železniční a kolejovou dopravu

Železniční kompresory ALMiG

Kompresor ALMiG pro kolejová vozidla

Společnost ALMiG vyvíjí, vyrábí a prodává všechny hlavní komponenty pro systém přívodu vzduchu do vozidel. Naše účinné systémy vyrábějí stlačený vzduch v kvalitě a množství požadovaném zákazníkem.

Stlačený vzduch se používá v železniční a kolejové dopravě, například k otevírání a zavírání dveří nebo pro brzdový systém. Bezpečnost a spolehlivost jsou proto nejdůležitějšími kritérii pro systémy stlačeného vzduchu v této oblasti. Protože se systémy používají venku, jsou vystaveny kolísavým teplotám. Kompresory musí být schopny odolávat teplotám od +40 °C v létě do -20 °C v zimě. A vzhledem k omezenému prostoru ve vlaku nebo jiném vozidle musí být kompresory kompaktní a prostorově úsporné. Společnost ALMiG již realizovala velké množství projektů a vyvinula individuální řešení pro známé zákazníky, která splňují tyto vysoké požadavky.

Oblasti činnosti

ALMiG podporuje mezinárodní společnosti z oblasti OEM (konstrukce nových vozidel), renovací, dodavatelů subsystémů a provozních společností.

Sortiment výrobků

Společnost ALMiG vyvíjí, vyrábí a prodává všechny hlavní komponenty pro systém přívodu vzduchu do vozidel, od kompresorů a sušiček vzduchu až po veškeré příslušenství:

Kompresory

 • Šroubové a pístové kompresory
 • Bezolejové kompresory
 • Modulární, hmotnostně optimalizované a spolehlivé subsystémy
 • Nízké náklady po celou dobu životnosti
 • Nízká hlučnost a vibrace
 • Kvalita "Made in Germany"


Sušičky vzduchu

 • Jednokomorové a dvoukomorové systémy pro suchý a čistý vzduch
 • Bezpečnost a výkon všech navazujících systémů
 • Zabezpečení proti selhání i při extrémních teplotách

 

Engineering

 • Návrh a integrace na míru
 • Údržba a energetická účinnost
 • Zapouzdřené a odhlučněné systémy pro instalaci pod podlahu

 

Příslušenství

 • Filtrační systémy
 • Požární hlásiče a hasicí zařízení
 • Tlakové spínače
 • Sběrače kondenzátu
 • Bezpečnostní ventily

Kvalita

Společnost ALMiG klade velký důraz na kvalitu svých výrobků. Nejmodernější výrobní technologie, vysoce vyvinutá zkušební technika a komplexní systém řízení kvality nám umožňují zajistit a neustále zvyšovat naši spolehlivost.

Jako výrobce systémů úpravy vzduchu vyrábíme systémové komponenty, které musí spolehlivě fungovat, aby byla zajištěna bezpečnost vozidel, a proto hraje kvalita ústřední roli ve firemní filozofii společnosti ALMiG.

Společnost s certifikátem IRIS

Norma kvality IRIS je pro dodavatele železniční techniky stále důležitější, protože velcí výrobci stále častěji vyžadují tuto certifikaci pro dodavatele typu A. Společnost ALMiG je již řadu let držitelem certifikátu IRIS, a proto splňuje nejpřísnější požadavky na kvalitu v železničním průmyslu, které jdou daleko za rámec běžných norem. Normy IRIS uznávají všichni významní železniční výrobci.

Společnost certifikovaná podle norem ISO 9001 a ISO 14001

Náš systém řízení kvality pokrývá všechny obchodní procesy od poptávky zákazníka až po hotový výrobek. Důležitými prvky systému jsou neustálé zlepšování a pravidelné školení zaměstnanců.

Společnost s certifikací ISO 15085

Naši svářeči a specialisté na svařování vám zaručují obvyklou kvalitu ALMiG pro všechny naše konstrukce a svařované díly, certifikovanou podle normy DIN ISO 15085.

Kontroly a testy specifické pro daný výrobek

Abychom vám ukázali, že naše standardy kvality a spolehlivosti dalece přesahují požadavky průmyslového sektoru, uvádíme výběr testů a kontrol, které společnost ALMiG standardně provádí pro kompresory v železniční dopravě:

Analýza metodou konečných prvků

V analýze ALMiG FEM se simulují zatěžovací stavy pro všechny rámové konstrukce železničních kompresorů a vypočítá se podrobný model FEM. Statické zatěžovací stavy byly zadány podle normy DIN 12663 pro osobní vozidla kategorie III (vozidla metra a příměstské železnice).

Vibrační zkouška / vibrační a rázová zkouška

Životní cyklus systému výroby vzduchu je simulován při vibrační a rázové zkoušce (vibrační zkouška). Ta se provádí za extrémních podmínek ve speciálně navržených zkušebních centrech, aby se simulovalo používání systémů po dobu výrazně delší než 30 let. Zde se teoretické hodnoty z výpočtu metodou konečných prvků opět potvrzují v praxi. Provedení podle normy DIN EN 61373.

Klimatická komora

Naše kompresory a systémy jsou testovány na vhodnost pro extrémní klimatické podmínky ve speciálně navržených klimatických komorách. Klimatický test slouží jako praktický důkaz obecného chování systému při teplotách od -50 °C do +70 °C. Zvláštní důraz je kladen na minimalizaci vlivu teploty na celý systém a zajištění funkční bezpečnosti během provozu.

Simulace sněhu

Pro simulaci zimního provozu jsou výrobky ALMiG podrobeny sněhové simulaci v aerodynamickém tunelu. Zde se simulují sněhové částice s předpokládanou dobou setrvání částic v oblasti podvozku, například při jízdě vpřed běžnou rychlostí na otevřené silnici s větrem a sněžením zepředu. Množství vneseného sněhu odpovídá hloubce sněhu větší než 30 cm/hod.

 

Zkouška solnou mlhou pro testování koroze

Za účelem testování vysoce kvalitních nátěrů našich výrobků jsou systémy podrobeny zkoušce solnou mlhou. V závislosti na specifikacích zákazníka je kompresor podroben rozsáhlým zkouškám po dobu od 6 hodin do výrazně více než 1000 hodin, aby se prokázala dlouhá životnost komponent i v extrémních korozivních atmosférických podmínkách.

 

RAMS / LCC

Produkty ALMiG jsou vyvíjeny se zvláštním důrazem na spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a bezpečnost. To denně dokazujeme našim zákazníkům po celém světě. Našim zákazníkům jsou k dispozici podrobné informace, aby mohli splnit všechny požadavky RAMS. Zvláštní pozornost věnujeme minimalizaci nákladů na životní cyklus již ve fázi nabídky.