Skip to main content

Tvorba kondenzátu při kompresi

Krok výpočtu č. 1: množství vody nasávané do kompresoru

Vzorec 1 - Výpočet chybného kondenzátu pro kompresory

Množství vody nasávané
do kompresoru (m Water In)

0,00[l/h]

Krok výpočtu č. 2: akumulace kondenzátu za kompresorem

Vzorec 2 - Výpočet chybějícího kondenzátu pro kompresory

0,00 [l/h]
0,00[l/h]

Krok výpočtu č. 3: akumulace kondenzátu za kondenzační sušičkou

Vzorec 3 - Výpočet chybějícího kondenzátu pro kompresory

Porucha kondenzátu – kondenzační sušička

0,00 [l/h]

Zbývající zbytková vlhkost i, tj. stlačený vzduch

0,00[l/h]

Krok výpočtu č. 4: celkové množství kondenzátu

Vzorec 4 - Výpočet chybějícího kondenzátu pro kompresory

Celkové množství vypuštěného kondenzátu

0,00 [l/h]

Poznámky:

  1. Vzduch 100% nasycený po kompresi
  2. Tlak v místě instalace 1,01325 bar (atmosférický tlak)
  3. Maximální vlhkost při teplotě v místě instalace fmax TU [g/m³] je získána z uložené tabulky
  4. Maximální vlhkost při teplotě po výstupu z kompresoru fmax TA [g/m³] je získána z uložené tabulky
  5. Maximální vlhkost při teplotě za kondenzační sušičkou fmax T3 [g/m³] je získána z uložené tabulky

Věděli jste, že při denní směně (8h plné zátěže):

  • při objemovém průtoku 1000 m³/h,
  • konečný kompresní tlak 10 barů (g) a
  • a vlhkosti 60 % (při 30 °C) vznikne celkem přibližně 140 litrů kondenzátu?

Produkty ALMiG

Najděte správné řešení pro své požadavky na stlačený vzduch.
 

K našim produktům